12 Ocak 2012 Perşembe

esin kaynağı.......

Merhaba Galip bey,
Bana önerdiğiniz “Bilinç Çağı”nın ilk kuruluşu olan Bilinç Üniversitesi’nin temsilcilği" için teşekkürler.
Ama önerinizi maalesef kabul edemeyeceğim.  Bunun elbette nedenleri var. Birgün tekrar karşılaştığımızda size açıklarım.

Ancak, bu durum sizin çabalarınızı desteklemediğim anlamına gelmiyor. Çünkü temel amaç olan "Bilinçli Toplum, Bilinçli İnsan" oluşması konusunda ortak noktamız çok.

Size yardımcı olabilmek amacıyla TASLAK olarak 10 konferansta sunulabilecek konu başlıkları belirledim. Unutmayın, benim sunduğum sadece öneriler. Siz bunları istediğiniz biçime dönüştürebilirsiniz. İşte önerdiğim konferans-seminer-ders konu başlıkları:

1- Bilinç nedir? Neden gereklidir? Nasıl bilinçli olunabilir?

2- Bilinçli insan ve bilinçli toplum ne anlama gelir? Nasıl oluşturulur?

3- Bilinçli eğitim: Nasıl bir eğitim olmalı?

4- Çevre bilinci - Ekolojik sorunlarla başa çıkmak için gerekli olanlar

5- Toplumsal meselelerde bilinçli davranış nasıl olmalı?

6- Bilinç ve sağlık veya bilinçli sağlık.

7- Bilinçli üretim nasıl olmalı?

8- Bilinçli tüketim nasıl olmalı?

9- Trafikte bilinç.

10- Küresel sosyo-ekonomik sorunlara bilinçli yaklaşım.

Başkalarının sizi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak için her konu başlığının içeriğini doldurmak gerek. Başka bir deyişle, her konu başlığında nelerin söz konusu olacağını veya tartışılacağını belirtmeniz gerek ki sizin amacınız daha kolay anlaşılsın.

Aşağıda sizin gönderdiğiniz yazılardan alıntılar var. Kast ettiğim de benzer türde içerik açıklamaları hazırlanması.

Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antrapolog  v.b. Meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

“İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiğini; (aynı çağda ozon tabakasının delindiğini, buzulların eridiğini, yağmur ormanlarının tükendiğini, türlerin azaldığını) sonuç olarak, “Bilgi Çağı”nın “bilgi ile sınırlı eğitim anlayışı”nın  felâket olarak tanımlanan bu sorunları önlemede yetersiz kaldığı nedenle, "Bilgi Çağı" insanının; kendisini bilinçlendiremeyen, bencillikten kurtaramayan "bilgi ile sınırlı eğitim anlayışı”n aşmak, “bilinçlendirici eğitim anlayışı”na sahip çıkmak zorunda.

Ve size bir de iktisat ile ilgili bir örnek vereyim:

İktisat, sosyal bir disiplin olarak, sonsuz ihtiyaçların karşılanması için kıt kaynakların uygun şekilde dağılımı ve kullanımı ile ilgilenir. Bir başka ifade ile iktisat bilimi, toplumun bugün ve gelecekte tüketeceği mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için kıt kaynakların nasıl kullanılması gerektiği sorusunun cevabını vermeye çalışır.
İktisat Bölümünün başlıca amacı, mezunlarına iktisat teorisi ve politikasında sağlam bir temel sağlamak, teorik ve ampirik problemlerin çözümü için matematik ve istatistik tekniklerinin nasıl kullanıldığını öğretmektir.
Ve size son bir önerim var:
Bence "Bilinç Üniversitesi" yerine "Bilinç Akademisi" kavramını kullansanız daha uygun olur.
Üniversite olmak çok iddialı geliyor, bana.
Hoşçakalın, esen kalın.
Hasan Gürak
***
Sayın Mustafa Nevruz SINACI ve Sayın İsmet SEYHAN ile;
Bu "görüş ve düşünceleri" okuyan bütün Bilinç Üniversitesi mensup ve talipleri'ne,...
MERHABA SAYIN DR. GÜRAK
DEĞERLİ ÖNERİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. ANCAK, ÖNERDİĞİNİZ KONFERANS  BAŞLIKLARININ İÇİNİ DOLDURMAK BENİ AŞACAK BİR SORUN GİBİ GÖRÜNÜYOR...
"ÜNİVERSİTE" YERİNE "AKADEMİ" TERİMİNİ KULLANMANIN ANLAŞILABİLİRLİK BAKIMINDAN DAHA DOĞRU OLACAĞINI  BEN DE DÜŞÜNÜYORUM. ŞU DA VAR Kİ, ÜNİVERSİTE TERİMİNİ YILLARDIR KULLANMIŞ OLMAMIZIN YARATACAĞI SORUNLARIN ÜSTESİNDEN NASIL GELEBİLECEĞİMİ DE BİLEMİYORUM...
BU SORUNLARIN; MEKTUPLAR GÖNDERDİĞİM VE GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİM, YÜZYÜZE GÖRÜŞMEĞE DE ÇALIŞACAĞIM PROF. DR. FAHİR BORAK VE ÖMÜR AKYÜZ GİBİ  ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ'NDEN (ÇNAEM) TANIDIĞIM) DEĞERLİ AKADEMİSYENLERİN SAĞLAYABİLECEKLERİNİ UMDUĞUM DESTEKLE, ÖRNEĞİN BİLİNÇ KONUSUNDA AKADEMİK ORTAMLARDA VERMEĞE ÇALIŞACAĞIMIZ KONFERANSLAR ARACIĞIYLA AŞMANIN İŞİ KOLAYLAŞTIRACAĞINI UMUYORUM. (PROF.DR. FAHİR BORAK VE ÖMÜR AKYÜZ'E GÖNDERDİĞİM MEKTUPLAR EKLİDİR)
BELKİ DE, SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. YÖK VE HÜRRİYET GAZETESİ'NİN DESTEKLEDİĞİ, (ÖRNEĞİ EKTE GÖRÜLEN MEKTUBU GÖNDERDİĞİM)  "BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİ" İLE BAŞLATMAYI UMDUĞUM İŞBİRLİĞİ BU KONUDA ÇOK DAHA ETKİLİ OLACAKTIR.
TEŞEKKÜRLERİM VE SAYGILARIMLA.
GALİP BARAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder