5 Şubat 2015 Perşembe

İmam (Hazreti) Ali’den Yöneticilere

İmam Ali’den Yöneticilere”
(Mükerrem Mete/Semerkand Yayınları)
*          “Kötülüğü iyilikle durdur.”
*          “Herkesin kıymeti iyiliği kadardır.”
*          “İyilik sayesinde hür insanlar bile köle olur.”
*          “İyilikleri azaltan ve sevaplarına güvenen aldanır.”
*          “İyilik; yapılan iyiliği az bulmakla, gizlemekle ve acele etmemekle tamamlanır.”
*          “Toplum adaletle düzelir.”
*          “Mal stoklayan isyankârdır.”
*          “Sadakati az olanın dostu da az olur.”
*          “Düşmana karşı en sağlam silah sabırdır.”
*          “Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma.”
*          “Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil sevgi ile olur.”
*          “Kazancın azını reddetmeyin ki çoğundan mahrum kalmayasınız.
*          “Satın ama yemin etmeyin, çünkü yemin malı sattırsa bile bereketi yok eder.”
*          “Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil akıldan ve ahlâktan yoksun olandır.”
*          “Bir kimse üzerinde Allah’ın nimetleri çoğaldığında insanların o kimseye olan ihtiyacı artar.”
*          “Seni uyaran kimseyle dostluk kurmaya bak, çünkü o seni tehlikelerden korur ve sana yol gösterir.”
*          “Gerçek yakınların başın sıkıştığında kendi işlerini bırakıp senin işlerini toparlayanlardır.”
Hz. Ali [radiyallahu anh] şöyle buyurmuştur:
*          “Muvaffakiyet kılavuzların en iyisi, güzel ahlâk arkadaşların en hayırlısı, akıl dostların en mükemmeli, edep mirasların en yararlısı, kendini beğenmekten daha kötü bir yalnızlık yoktur, söyleyenin kim olduğuna değil, ne söylediğine bak, tamahkârlığa dayanan kardeşlik son bulmaya mahkumdur.”

DERLEYEN:
Bilinç Üniversitesi  kurucusu /Bilinçolog/ Galip Diğerkâm Baran 
(26. 06. 2012)
Bilinç Üniversitesi’nin,
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Amacı:  “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu” bir dünya düzeni kurmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder