5 Şubat 2015 Perşembe

İmam (Hazreti) Ali’den Yöneticilere

İmam Ali’den Yöneticilere”
(Mükerrem Mete/Semerkand Yayınları)
*          “Kötülüğü iyilikle durdur.”
*          “Herkesin kıymeti iyiliği kadardır.”
*          “İyilik sayesinde hür insanlar bile köle olur.”
*          “İyilikleri azaltan ve sevaplarına güvenen aldanır.”
*          “İyilik; yapılan iyiliği az bulmakla, gizlemekle ve acele etmemekle tamamlanır.”
*          “Toplum adaletle düzelir.”
*          “Mal stoklayan isyankârdır.”
*          “Sadakati az olanın dostu da az olur.”
*          “Düşmana karşı en sağlam silah sabırdır.”
*          “Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma.”
*          “Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil sevgi ile olur.”
*          “Kazancın azını reddetmeyin ki çoğundan mahrum kalmayasınız.
*          “Satın ama yemin etmeyin, çünkü yemin malı sattırsa bile bereketi yok eder.”
*          “Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil akıldan ve ahlâktan yoksun olandır.”
*          “Bir kimse üzerinde Allah’ın nimetleri çoğaldığında insanların o kimseye olan ihtiyacı artar.”
*          “Seni uyaran kimseyle dostluk kurmaya bak, çünkü o seni tehlikelerden korur ve sana yol gösterir.”
*          “Gerçek yakınların başın sıkıştığında kendi işlerini bırakıp senin işlerini toparlayanlardır.”
Hz. Ali [radiyallahu anh] şöyle buyurmuştur:
*          “Muvaffakiyet kılavuzların en iyisi, güzel ahlâk arkadaşların en hayırlısı, akıl dostların en mükemmeli, edep mirasların en yararlısı, kendini beğenmekten daha kötü bir yalnızlık yoktur, söyleyenin kim olduğuna değil, ne söylediğine bak, tamahkârlığa dayanan kardeşlik son bulmaya mahkumdur.”

DERLEYEN:
Bilinç Üniversitesi  kurucusu /Bilinçolog/ Galip Diğerkâm Baran 
(26. 06. 2012)
Bilinç Üniversitesi’nin,
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Amacı:  “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu” bir dünya düzeni kurmak.

5 Ocak 2015 Pazartesi

DAVET!..

DAVET!.. (*)

Yirminci yy’ın en tanınmış mistiklerinden (mistik: Evreni Tanrı olarak ya da Tanrı’yı evren olarak gören) Bhagwan Shree Rajneesh’e yöneltilen bir sorunun cevabı ve benim görüşüm…

Soru : Toplumsal kuralların insanlar için temel bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Lütfen bireyle toplum arasında ne türden bir ilişki olduğunu ve birbirlerine gelişme konusunda nasıl yardım edebileceklerini açıklar mısınız?

Bhagwan Shree Raljneesh : Bu çok karmaşık, ancak aynı zamanda çok temel bir soru. Tüm varoluşun içinde sadece insanın kurala ihtiyacı vardır. İnsanın kurallara ihtiyacı olmasının ardındaki neden onun hayvan olmaktan çıkması, ancak henüz bir insan haline de gelememiş olmasındandır.

Hayvanlar kurallar, kanunlar, anayasalar, mahkemeler olmadan mükemmel olarak yaşarlar... Şayet insanoğlu gerçekten insan olabilirse-sadece lafta değil, gerçekte de- hiçbir kurala ihtiyaç duymayacaktır.

Bugüne kadar bunu çok az insan hayata geçirebilmiştir. Örneğin, Sokrates, Zerdüşt, Bodhidharma gibi adamlar için hiçbir kurala gerek yoktur. Eğer tüm toplum insan olma yönünde hakiki anlamda bir evrim geçirebilirse, sevgi olacaktır ama kanun olmayacaktır…

Sorun, insanın bir hayvanın sahip olduğu doğal davranışları henüz elde edememiş olması nedeniyle kurallara, kanunlara, mahkemelere, ordulara, bir polis gücüne ihtiyaç duymuş olmasıdır. İnsan bir kaostur. Bu kaosu kontrol etmek, (denetim altında tutabilmek)  için sayılan şeylere ihtiyaç vardır…

Galip Baran : Ben (a) “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi” ni, (b) “yaradılanları Yaratan’dan ötürü sevme ilkesi”ni özümsemiş bir insanım…“Benim için de, ne yasaya ne de anayasaya ihtiyaç yoktur”…

Sözü edilen ilkeler hayata geçtiğinde, ne bu ülkede ne de bu gezegende, adaletin sorun olmayacağını, bu kadar çok polise, savcıya ve hakime gerek kalmayacağını, “Yurtta ve Dünyada Barış”ın ilk adımlarının atılacağını İDDİA EDİYORUM

SONUÇ OLARAK: Bu gezegenin sakinlerini o ilkeleri özümsemeğe DAVET EDİYORUM… 19. 05. 2012

Bilinç Üniversitesi  kurucusu
Bilinçolog Galip Baran

Bilinç Üniversitesi’nin
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)  Kuruluş amacı:  “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu” bir dünya düzeni kurmak.

* (“Özgürlük”/ OSHO Ganj yayınları/ sayfa 14-15)