22 Şubat 2014 Cumartesi

NİYET... (Ergün Arıkdal; Metafizik Terimler Sözlüğü) Aktaran: Galip Baran

NİYET…
Bir işi yapmaya girişen kişinin, o işten sebeplilik ilkesi icaplarına göre, aklı erebildiği kadar, diğerkâmca ya da bencilce, belirli bazı sonuçları özleyerek beklemesi demektir.
Bir insanın, bir şeyin sonuçlarını beklemesi, onları aklı erebildiği kadar sebeplilik ilkesine göre değerlendirebilecek bir anlayış düzeyine gelmesini gerektirir.
Etki-tepki Yasası gereğince, ruhtan yayılan olumlu, diğerkâmca etki ve niyet İyi ile; hodkâmca etki ve niyet Kötü ile sonuçlanır.
Her niyet bir harekettir, yani şuurda hasıl olan niyet, bir eylem, bir hareket, bir etki yayılması demektir. Sempati ve antipati ilkelerine göre lehte ve aleyhte sonuç verebilir.
Niyet ruhta olan bir fiildir. Uygulansın ya da uygulanmasın, pozitif veya negatif oluşuna göre, varlığı sorumlu duruma sokar. Niyetlerin temizliği veya kötülüğü karşılaşacağımız olayların niteliklerini belirlemektedir. Girişimlerimizin olumlu olarak sonuçlanması için, kozmik yasa ve ilkelerin bu girişimlerimizi desteklemesi, isteklerimizin derin anlamına (niyetimize) bakılarak onların kabul edilmesi şarttır.
Bize verilen bilgi, sağlanan imkânlar, fiillerimizdeki niyetin yönüne bağlıdır. Niyet oluştuktan sonra sorumluluk başlamıştır. ((Ergün Arıkdal; Metafizik Terimler Sözlüğü; say 141))
AKTARAN: 
Galip (Diğerkâm) Baran

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder