18 Ocak 2012 Çarşamba

bilgi & bilinç!.....

BİLGİ, GÖRECE KOLAY; 
YA 

BİLİNÇ?..
 “Bilgi Çağı”nın insanları okuyarak, görerek, dokunarak, duyarak, dokunarak, koklayarak bilgi sahibi ; çok okuyarak, çok şey görerek, çok şeyi duyarak, çok şeye dokunarak, çok şeyi koklayarak “bilgi bağımlısı” olabilirler… Ama “bilgi bağımlısı” olmak onların “bilinç yoksulu bencil varlıklar” oldukları gerçeğini değiştirmez…Değiştirseydi…  iklim değişmez, ozon tabakası delinmez, yağmur ormanları tükenmez, buzullar erimez, türler azalmaz, dünya böylesine yaşanamaz hale gelmez, savaşlar sürüp gitmezdi!
Demek istediğim şu ki: “İklim değişikliği”nin önlenebilmesi, bu kötü gidişe dur denebilmesi, dünyanın daha yaşanabilir hale gelebilmesi için, “Bilgi Çağı”nın  “bilinç yoksulu bencil” insanları değişmek, bencillikten kurtulmak, bilinçlenmek zorundalar…
Ben de, “Bilgi Çağı”nın “bilinç yoksulu bencil” bir insanıydım… Ama değiştim… “Bilinç Çağı”nın “bilinç varsılı diğerkâm” bir insanı olmayı başardım. Öyle ki,  “bilinç bağımlısı” bile oldum. Öyküsü:

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığım “okul dışı eğitim” olarak tanımladığım, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, beni bilinçlendiren, bencillikten (nefsimin kölesi olmaktan) kurtaran, “yasa bağımlısı” olmamı sağlayan çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti: 
*      Kendimi tanımağa başladım.
*     Diğerkâm bir kişilik edindim.
*     Çocuklukta içtiğimiz AND’ımızda yer alan “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
*     Yukarıda sayılan alanlarda yaptığım çalışmalarda edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
“Bilgi Çağı”nın “bilgi bağımlısı” insanlarının; “Bilinç Çağı”nın “bilinç bağımlısı” insanları olma, “iklim değişikliği”ne “dur” deme, dünyayı daha yaşanabilir hale getirme, savaşlara son verme çabalarımın içinde yer alabilmek için neler yapmak zorunda olduklarını göstermek amacıyla geliştirdiğim “Diğerkâmlık And” eklidir.
Saygılarımla.
Galip Baran
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com
WEB: bilincakademisi.blogspot.com
(1)      Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antrapolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder