10 Ağustos 2012 Cuma

ATATÜRK'den,,,,,,,,,

YARATILIŞ VE KAYITLAMA SİSTEMLERİ
Tabiatta, bilirsiniz ki, hiçbir şey yok olmaz. Ne bir ses, ne bir söz, ne bir hareket… Olduğu çağ ne kadar eski veya yeni olursa olsun, bütün bu oluşlar, oldukları andaki gibi tabiat içindedirler. Bu dalgalanmada, zaman ve mesafe mefhumu yoktur. Bu gün dünyanın herhangi bir köşesinde söylenen sözü ve akis yapan hareketleri, yine dünyanın herhangi bir köşesinde aynı anda işitmek, dinlemek [ve] zaptetme’nin mümkün olduğunu görüyoruz. Yarın bizi saran tabiat unsurları içinde, binlerce ve binlerce sene evvel söylenmiş sözleri, olduğu gibi toplayıp tespit etmek imkânına elbette varılacaktır. Tabiatın bu gün için esrar dolu sinesine gireceği muhakkak görülen insan zekâsı, beklenilen hakikatleri ortaya koyacaktır.” 
Gazi Mareşâl Mustafa Kemal Atatürk
( TEBLİGAT; SADIKLAR PLÂNI; EK CİLT, SAYFA: 1)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder